Sözleşme

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR

·         Bu sözleşme alan adı kaydı, hazır web sitesi, web tasarım, web yazılım ve web hosting hizmetlerinin (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayıcısı olan Deve Dijital - Vergi Dairesi: Erciyes - Vergi No: 9420 242 914 (DEVE olarak anılacaktır) ile bu hizmeti satın alan müşteri (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında geçerli olup, aşağıdaki maddelerdeki koşulları kabul edilmiş sayacaktır.

·         Taraflar, iş bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞME KONUSU VE HİZMETİN İÇERİĞİ

·         İş bu sözleşme Müşteri’nin Deve’den satın aldığı hizmetlerin kapsamını, içeriğini, şartlarını, ödenecek ücretleri, hizmet sürelerini ve Deve’nin Müşteri’ye sunması gereken hizmetlerin kapsamını, içeriğini, süresini belirleyecektir.

·         Müşterinin verdiği yanlış bilgi ve beyanlardan Deve sorumlu tutulamaz.

·         Deve’nin  Müşteri’ye sunduğu hizmetler web barındırma, email hizmeti ve yazılımda oluşabilecek teknik sorunların giderilmesidir.

3. DEVE'NİN SORUMLULUKLARI

·         Deve, 2. Maddede belirtilen Hizmet içeriğini sözleşme süresince sağlayacağını taahhüt edecektir.

·         Hizmetlere ait ücretlerde değişiklik yapma hakkı Deve’ye aittir. Deve müşteriyi, hizmetin yenilenmesinden önce fiyatlar ve şartlar konusunda bilgilendirecektir. Sözleşmede belirtilen fiyatlar dışında, (paket limitleri aşılmadığı sürece) Deve, sözleşme süresince Müşteriden belirlenen ücretin dışında başka bir ücret talep etmeyecektir.

·         Hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sunulması için Deve üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Sitenin bir yıl içerisinde yayında olma garantisi %99 olarak korunmaya çalışılacaktır. Ancak sunucularda meydana gelebilecek donanım arızaları, internet veri merkezinden kaynaklanan ve Deve ile alakası olmayan genel kesintilerden Deve hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

·         Deve, hizmet süresi boyunca web hosting hizmetleri kapsamında veritabanını ayda 4 kez yedekleyecektir. Deve sadece, oluşabilecek bir sunucu donanım arızası nedeniyle sitede oluşacak kayıplar sonrasında, en erken 15 gün önce alınmış felaket yedeklerinden sitenin yayına devamını sağlayacağını taahhüt etmektedir.

·         Deve, müşterinin hizmetleri kullanması sırasında karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretecektir. Tüm teknik destek talepleri info@devedijital.com adresine iletilecektir. Deve, maksimum 24 saatte iletilen sorunun çözümünü sağlayacak veya çözülemeyen sorun hakkında müşteriyi bilgilendirecektir.

4. MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI

·         Müşteri, satın aldığı hizmetlere ait ücret/ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmaksızın hizmetler başlatılmayacak, başlatılan hizmetler varsa Deve bu hizmetleri sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

·         Web sitesine yüklenen her türlü yazılı ve görsel içerik, materyal, dosya ve dökümanın sorumluluğu tamamen Müşteriye aittir. Deve, hiçbir şekilde içerikleri kontrol etmez, ciro etmez, onay vermez. Müşteri, web sitesinde yayınladığı tüm içeriklerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu içeriklerin Türkiye Cumhuriyeti ve kabul edilmiş uluslararası yasa, yönetmelik ve kanunlara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

·         Müşteri web sitesinde hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, telif hakları ile ilgili yönetmelik ve kanunlara aykırı içerik barındıramaz. Adult, warez, genel ahlaka aykırı, kişilik haklarına aykırı, saldırgan tutum sergileyemez. Bu durumlarda Müşteri, Deve’nin ödeme iadesi yapmaksızın hizmetleri sonlandırma hakkına sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

·         Müşteri, kendisine sunulan hiçbir hizmeti Deve sistemlerine, yazılımlarına, sunucularına zarar vermek amacıyla illegal şekilde kullanamaz. Böyle bir kullanımın tespiti durumunda Deve, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Müşteri bu durumda ücret iadesi talep edemez.

·         Müşteri web sitesini sadece Deve tarafından geliştirilen News  İçerik Yönetim Sistemi ile günceller ve yönetebilir. Deve’nin sunduğu tüm web yazılım ve tasarım dosyaları ile web sitesi temalarının bütün hakları tamamen Deve’ye aittir. Müşteri, herhangi bir yazılım, hazır site, site yönetim paneli hizmetini almakla, bunlarda hak sahibi olmuş sayılmaz ve yazılım, tasarım ve tema dosyalarını talep edemez veya temaları başka yazılımlar üzerinde çalıştırmak suretiyle hak iddiasında bulunamaz.

·         Müşteri web hosting hizmetinde kendisine sunulan LİMİTLERLE BELİRLENMİŞ veya LİMİTSİZ, SINIRSIZ diye tabir edilen hizmetleri depolama, dosya paylaşımı, yedekleme vb. şekildeki işlemler için kullanamaz. LİMİTSİZ tabiri ile kastedilen, müşteriye herhangi bir limit koyarak hizmetleri kısıtlamamaktan ibarettir. Her sunucunun belli bir donanım kaynağı vardır ve bu kaynakların müşteri tarafından aşırı şekilde kullanımı tespit edilirse, Deve müşteriyi bu konuda uyarır ve web hosting kaynaklarını ücreti önceden iletilmek ve müşterinin kabulü koşuluyla müşteriden ek hizmet satın almasını isteyebilir.

·         Müşteri, hizmet süresinin dolmasına bir gün kalana kadar sonraki yıl için ödenmesi gereken ücreti ödemekle yükümlüdür. Deve, müşteriyi ödeme tarihi ve tutarı konusunda, süre bitiminden önce bilgi verir. Müşteri aksini beyan etmediği sürece hizmet bir yıl süreyle yeniden uzatılır. Sonraki yıl için müşteriden haber alınamaması, ödemenin yapılmaması gibi durumlarda Deve, müşterinin hizmetlerini sonlandırma, askıya alma veya tamamen silme hakkına sahiptir.

5. SÜRE

·         İş bu sözleşme ödeme işleminin tamamlanması ile birlikte başlar.

·         Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

6. ÜCRET

·         Deve, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

·         Ücret, kesin sipariş tarihinden 1 iş günü sonra Deve’nin belirttiği banka hesap numaralarından birine havale/EFT ile ödenir.

7. ASKIYA ALINMA

·         Ödeme konusunda problem yaşanması veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Deve, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

·         Bu durumun devamı süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir. Müşteri bu askıya alınmadan doğabilecek zararlar konusunda Deve’den hiçbir hak talebinde bulunamaz.

8. FESİH / HİZMET İPTALİ / GERİ ÖDEME

·         Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Deve hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

·         Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

·         Deve, kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti ve/veya tüm hizmetlerini sonlandırma kararı alabilir. Hizmetin tamamen iptali durumda kullanıcıya hizmet ve ürün için kullanmadığı süre kadar kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye hesabına artı bakiye olarak yansıtılır.Hizmetin bir başka hizmet sağlayıcıya devredilmesi durumunda, Deve sunulan hizmetin devamını devir ile sağlayacağı için herhangi bir ücret iadesi yapmaz ve hizmet devralınan yeni hizmet sağlayıcıda sürdürülür. Devir işlemleri nedeniyle müşteri, sözleşmedeki sorumluluklar yerine getirildiği sürece Deve'den herhangi bir ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul eder.

·         Müşteri hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

·         Herhangi bir çalışanımıza hakarette bulunmak, kaba davranışlar sergilemek, suçlayıcı ve kırıcı üslup kullanmak, ısrarcı bir tavırla tartışmaya çalışarak, çalışanlarımızı meşgul etmek/oyalamak, müşteri hesabının ve/veya alınan hizmetin/hizmetlerin askıya alınmasına/sonlandırılmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir durumda, herhangi bir ücret iadesi yapılmaksızın müşterinin üyeliği sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir.

·         Deve'nin sunduğu yazılım hizmeti, 'tüm haklarıyla satış hizmeti' değil, 'yazılımların, tasarımların ve temaların kullanım haklarına, hosting hizmetini Deve'den aldığı sürece sahip olmak' hizmetinden ibarettir. Müşterinin, sözleşmenin sona erme süresinden önce, sahibi olduğu alan adının Name Server adreslerini başka bir sunucuya yönlendirmesi ve mevcut kullanılan hosting hizmetinin kullanılmaması durumlarında, Deve, lisans kullanımı ve hosting hizmetleri ile ilgili iş bu sözleşmeyi tek taraflı sonlandırma hakkına sahip olur. Müşteri, bu durumda hiçbir şekilde hak talebinde bulunamaz. Yine bu durumda müşteri, kullanılmayan günlerin ücret iadesi talebinde ya da yazılım yedeği (Haber, köşe yazısı vb. içerik ve görsel yedekleri hariç) talebinde bulunamaz.

·         Müşteri, sözleşmenin sona erme süresinden önce, ödemesini yapmış olduğu hizmeti iptal etmesi durumunda, kullanmadığı günler için herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunamaz. Şayet Deve'nin sözleşmede bulunan sorumluluklarını yerine getirmemesi/getirememesi durumunda, müşteri sözleşme iptali ve ücret iadesi talebinde bulunursa; bu durumda iade tutarı, müşterinin ödediği ücretten, hizmeti kullandığı günlerin tutarı hesaplanarak düşülür ve geri kalan ödeme, iptal talep tarihinden itibaren 15 gün içinde müşterinin banka hesabına iade edilir. Ancak bu durumdaki sözleşme iptallerinde, müşteriye aldığı hizmet üzerinden sağlanan indirimler varsa ve ücretsiz alan adı kaydı yapılmışsa, yapılan indirim tutarı ile alan adı kayıt ücreti, iade edilecek tutardan düşülerek iade tutarı yeniden hesaplanır.

9. İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

·         Müşteri Adresi: Müşterinin adres ve iletişim bilgileri,  kendi web sitesine girdiği bilgilerdir. Müşteri bu bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

·         Deve Adresi: Tacettinveli Mah. Halit Narin Cad. Bahadır Plaza No:41 Melikgazi/ Kayseri

·         Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

·         Deve, sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine ve GSM telefon numarasına mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri iş bu sözleşme gereği devedijital.com , Deve’nin müşteri eposta adresine ve GSM telefon numarasına her türlü mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

·         Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Ancak bu durumda Deve herhangi bir faiz talebinde bulunmaz.

·         Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Deve’nin dava ya da icra takibi açması halinde de bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

·         Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Deve’nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

·         İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. Deve gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

·         İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye