Veri Bütünlüğü Mekanizması

Veri bütünlüğü mekanizması'nın ana hedeflerinden biri de veriyi yakından ilgilendirmektedir. Gelin hepberaber nasıl yapıldığını inceleyelim.

Veri bütünlüğü mekanizması'nın ana hedeflerinden biri de veriyi yakından ilgilendirmektedir. Gelin hepberaber nasıl yapıldığını iceleyelim.

Veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılan mekanizmalar aşağıdadır

  • Birincil Anahtar Sınırlaması (PRIMARY KEY Constraints)
  • Yabancı Anahtar Sınırlaması (FOREIGN KEY Constraints )
  • Tekil Kayıt Sınırlaması (UNIQUE Constraints)
  • Sınama (CHECK Constraints)
  • Varsayılan değer tanımlaması (DEFAULT Definitions )
  • Boş Değer İçerme İzni (Allowing Null Values)

Sınama (CHECK Constraints)

Basit sınırlandımalardan karmaşık sınırlandırmalara kadar kullanılabilir. Basit sınırlamaya örnek: yas>0 and yas<120 ile yaş alanının 0-120 arası bir değer almasını sağlarsınız. Girilen değer bu aralığın dışında ise tabloya kayıt reddedilir.

Örnek sınama cümlecikleri

adi like '%[A-Z]%'

adi alanına en az bir tane harf girilmeli. 5t5656, rftrt gibi

adi like '[A-Z]'

adi sadece 1 tane harf alır

adi like '[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]'

adi sadece 5 tane harf alır

telefon like '[0-9]'

adi sadece 1 tane rakam alır

telefon like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'

adi sadece 5 tane rakam alır

yas between 1 and 120

yaşı 1 ile 120 arasında olsun (sayı alanına uygulanacak)

yas>1 and yas<120

yaşı 1 ile 120 arasında olsun (sayı alanına uygulanacak)

medenihali in ('evli','bekar','boşanmış')

sadece bu üç seçenekten biri ise kabul et (büyük küçük harf ayrımı yok)

bir check sınırlamasında iki tane alanla ilgili kısıtlama aynı anda yapılabilir

medenihali in ('evli','bekar','boşanmış') and (yas>0 and yas<120)

aynı satırda hem medenihali alanını hemde yas alanını denetle

check için kullanılan operatörler listesi

and, or, not, like, between, =, <=, >=, <>

NOT: sınama cümleciği tabloya veri kaydedileceği ya da veri ekleneceği zaman devreye girerek, veriyi sınar şarta uygun ise kabul eder, şarta uygun değilse hata vererek kaydı reddeder, kaydetmez. Sınama cümleciği oluştururken Enforce Inserts and Updates seçeneği No seçilirse sınama sözcüğü devre dışı bırakılmış olur, Yes seçilmelidir.

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye