MongoDB'de find() ve aggregate() İşlemlerine Giriş

MongoDB, esnek ve güçlü sorgulama özellikleri sunarak veritabanı işlemlerini kolaylaştırır. Sorgu işlemleri için önce veritabanı ve koleksiyon seçimi yapılmalıdır. Temel sorgulama işlemleri arasında tüm belgeleri getirme, koşullu sorgular ve belirli alanları getirme yer alır.  

MongoDB, güçlü ve esnek sorgulama özellikleri sunar. Veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için MongoDB'nin sorgu dilini kullanabilirsiniz. İşte MongoDB'de temel sorgulama işlemleri:

Veritabanı ve Koleksiyon Seçimi

Öncelikle, sorgu işlemlerini gerçekleştirmek istediğiniz veritabanı ve koleksiyonu seçmelisiniz. Aşağıdaki komutlarla veritabanı ve koleksiyon seçimini yapabilirsiniz:

usemyDatabase
db.myCollection.find()

Temel Sorgular

MongoDB'de veri sorgulamak için find() yöntemini kullanabilirsiniz. İşte bazı temel sorgu örnekleri:

  • Tüm Belgeleri Getirme:Koleksiyondaki tüm belgeleri getirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
    db.myCollection.find()
  • Koşullu Sorgular:Belirli bir koşula uyan belgeleri getirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
     db.myCollection.find({ "price": { $gt: 100 } })
  • Belirli Alanları Getirme:Sadece belirli alanları getirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
    db.myCollection.find({}, { "name": 1, "price": 1 })

İndeksleme ve Performans

Sorgu performansını artırmak için indeksler kullanabilirsiniz. MongoDB'de indeks oluşturmak oldukça basittir:

db.myCollection.createIndex({ "price": 1 })

Bu komut, price alanında artan sırada bir indeks oluşturur. İndeksler, sorgu performansını önemli ölçüde artırabilir.

Toplu İşlemler

MongoDB, verilerin toplu olarak işlenmesine olanak tanır. Toplu işlemler (aggregation) ile verilerinizi gruplayabilir, filtreleyebilir ve özetleyebilirsiniz. İşte basit bir toplu işlem örneği:

db.myCollection.aggregate([
{ $match: { "category": "Electronics" } },
{ $group: { _id: "$brand", totalSales: { $sum: "$price" } } }
])

Bu toplu işlem, elektronik kategorisindeki ürünleri markalarına göre gruplayarak toplam satış miktarlarını hesaplar.

MongoDB, güçlü sorgulama özellikleri ve esnek veri modelleme yetenekleri ile veri yönetimini kolaylaştırır. Temel sorgulama işlemlerini öğrenerek, veritabanınızı daha verimli ve etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye