if...else ve while....break

Şart sınamak için kullanır. Şart doğru ise if altı, yanlış ise else altı çalıştırılır. While ve break arasındaki bağ da böyledir. Gelin şimdi daha detaylı anlatımına bakalım.

Şart sınamak için kullanır. Şart doğru ise if altı, yanlış ise else altı çalıştırılır. While ve break arasındaki bağ da böyledir. Gelin şimdi daha detaylı anlatımına bakalım.

IF...ELSE
Şart sınamak için kullanır. Şart doğru ise if altı, yanlış ise else altı çalıştırılır.

Kullanımı
IF A=B
Doğru ise burası çalışır
ELSE
Yanlış ise burası çalışır

İç içe if kullanımı
IF A=B
    IF B<100
       a b ye eşit ve b küçük 100 ise
    ELSE
      a b ye eşit fakat b 100 denk küçük değil
ELSE
a b ye eşit değilse

If ile birden fazla komut çalıştırma (Begin End kullanımı)
IF A=B THEN
BEGIN
      işlem 1
      işlem 2
      işlem 3
      işlem 4
END

WHILE...BREAK Komutu
Döngü komutudur.

Kullanımı
WHILE Şart
işlem
[ BREAK ]
işlem
[ CONTINUE ]
işlem

şart doğru ise döngü devam eder, şart yanlış ise döngü sonlanır.

Break döngüyü sonlandırır
Continue döngü başına döner.

1. declare @sayac int
2. set @sayac=1
3. while @sayac<10
4. begin
5.      print 'sayaç='+Str(@sayac)
6.      set @sayac=@sayac+1
7. end

1. satırda @sayac isimli değişken tanımlanır
2. satırda @sayac değişkenine 1 değeri atanır
3. @sayac<10 sınaması yapılır. Doğru ise döngüye girer.
4. begin ile blok başlangıcı yapılır.
5. print ile ekrana sayaç=1 şeklinde salacı yazar.
6. @sayac değeri bir artırılır.
5. end ile blok bitimi belirtilir

Aynı örneğin break ve continue ile kullanımı

declare @sayac int
set @sayac=1
while 1=1
begin
     print 'sayaç='+Str(@sayac)
     set @sayac=@sayac+1
     if @sayac<10
           continue
     else
           break
end


while 1=1 ile sonsuz döngüye sokuluyor.

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye