Delete ile Kayıt Silme

SQL DELETE Sorgusu, bir tablodan mevcut kayıtları silmek için kullanılır.

Seçili satırları silmek için WHERE yan cümlesini bir DELETE sorgusu ile kullanabilirsiniz, aksi takdirde tüm kayıtlar silinir.

Delete ile istemediğiniz verileri tablolarınızdan tamamen silebilirsiniz.

Delete sorgusu nedir?

SQL'deki DELETE komutu, veritabanlarındaki verilerin değiştirilmesine izin veren SQL'in bir alt dili olan Veri Manipülasyon Dilinin bir parçasıdır. Bu komut bir tablodan mevcut kayıtları silmek için kullanılır. Bunu kullanarak, bir koşula göre belirli kayıtları veya bir tablodaki tüm kayıtları silebilirsiniz.

Aşağıda DELETE komutunun ne işe yaradığı hakkında bizlere bigi verilmiş. Zaman kaybetmeden DELETE'nin yapısını birlikte çözelim.

Sorgu Cümlecikleri

Silme Sorgusu - DELETE- Örnekleri


Aşağıda verdiğimiz 3 farklı tabloyu referans alarak örneklerimizi anlatacağız.

 

YAZARALAR KİTAPLAR YAYINEVLERİ
YzKod KKod YKod
YzAd KAd YAd
YzSoyad KIsbn YEposta
YzTel YKod YWebadr
YzEposta YzKod YTel
Dyil SayfaSayisi KurulusYili


USE kitap

kitap veritabanı seçilerek bu veritabanındaki tablolar üzerinde işlem yapılacağı belirtilir.

DELETE FROM yazarlar
Yazarlar tablosundaki tüm kayıtları siler.

DELETE FROM yazarlar WHERE yzad='Mirac'
Yazarlar tablosunda adı Mirac olan tüm kayıtları siler.

DELETE FROM yazarlar where yzsoyad LIKE 'F%'
Yazarlar tablosundaki soyadı F ile başlayan tüm kayıtları siler.

DELETE FROM kitaplar WHERE kkod = 125                                                                            Kitaplar tablosundaki kitap kodu 125 olan tüm verileri siler.


Select ifadesinde kullanılan tüm where operatörler (and, or, not, is null, like, =, <=, <, >, >= ,<>) burada da geçerlidir.

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye